Tone of voice on yrityksen ääni

Tone of voice on markkinointiviestintään liittyvä termi, jolla tarkoitetaan yrityksen ja brändin viestinnän sävyä. Jokaisella ihmisellä on oma äänensä ja tapansa puhua, samoin jokainen yritys tarvitsee oman, tunnistettavan äänensä. Tone of voice ei niinkään viittaa siihen, mitä sanotaan vaan miten sanotaan. Tone of voice määrittää esimerkiksi sitä, käytetäänkö viestinnässä alan omaa ammattislangia vai yleiskielisiä ilmauksia … Lue lisää