Sisällöntuotanto – mitä se on ja miksi sitä tehdään?

Sosiaalisen median aikakaudella melkein kuka tahansa voi määritellä itsensä sisällöntuottajaksi. Yleensä sisällöntuotannosta puhutaan kuitenkin silloin, kun tarkoitetaan ammattimaista ja tavoitteellista sisällön tuottamista jonkin organisaation markkinointiviestinnän tarpeisiin. Mitä tällainen sisällöntuotanto pitää sisällään?

Sisällöntuotantoa verrataan usein copywritingiin, sillä molemmat liittyvät kiinteästi markkinointiviestintään. Copywriting käsittää nimensä mukaisesti pelkän tekstituotannon, siinä missä sisällöntuotanto käsittää tekstien (esim. artikkelien ja haastattelujen) lisäksi kuvat, videot ja äänitteet (esim. podcastit).

Suurin ero sisällöntuotannon ja copywritingin välillä on kuitenkin tavoite: copyjen tavoitteena on hyvin suoraviivaisesti edistää myyntiä. Sisällöntuotantokin liittyy myyntiin ja markkinointiin, mutta sen tavoitteet voivat olla moninaisemmat ja tulokset hankalammin mitattavat kuin copywritingin. Sisällöntuotannolla voidaan tähdätä esimerkiksi brändin rakentamiseen tai tietoisuuden lisäämiseen tietystä aiheesta. Yksittäisellä sisällöllä voi olla moniakin eri tavoitteita.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että copywriter tuottaa mainoksia ja sisällöntuottaja sellaista sisältöä, joka tarjoaa kuluttajalleen jotakin lisäarvoa, esimerkiksi uutta tietoa, virikkeitä tai viihtymistä. Mainosten tärkeyttä ei varmasti vähättele kukaan myyntiin tähtäävä, varsinkaan silloin kun mainoksen teho on mitattavissa ja todennettavissa. Sisällöntuotantoon suhtautuminen taas vaihtelee, sillä sen tulokset näkyvät usein viiveellä, jos silloinkaan.

Miksi käyttää resursseja johonkin, minkä tulokset eivät näy heti?

Organisaatiolle sisällöntuotanto on yksi osa markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Sisällöntuotanto ei ole kuitenkaan pelkkää markkinointia, vaan sen voi nähdä laajemmin osana asiakaspalvelua. Pyrkimyksenä on usein auttaa asiakasta jossakin hänelle tutussa ongelmassa, tarjota vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, valottaa organisaatiolle tärkeitä aihealueita sekä viihdyttää.

Kaiken tämän ohella haluamattakin rakentuu brändi, kun asiakas saa pala palalta paremman käsityksen organisaatiolle läheisistä arvoista sekä siitä tiedosta, taidosta ja asiantuntijuudesta, jota organisaatiossa on.

Sisältömarkkinointi on myös hyvä keino parantaa hakukonenäkyvyyttä. Tuottamalla sisältöjä asiakkaita kiinnostavista aiheista organisaatio voi pikku hiljaa jättää nettiin jälkiä itsestään kuin leivänmurusia, joita seuraamalla asiakas löytää perille.