Kirjoittaako vai eikö – blogikirjoittaminen osana työtä

Moni yrittäjä ja asiantuntija joutuu jossain vaiheessa uraansa pohtimaan blogin kirjoittamista. Tällaisen pohdinnan paikka voi olla esimerkiksi silloin, kun alkaa suunnitella omia verkkosivuja tai liittyy mukaan organisaatioon, jossa blogia kirjoitetaan yhteisvoimin. 

Blogin kirjoittamiselle on monia hyviä syitä ja perusteluja. Ennen kaikkea blogi toimii osana organisaation markkinointia. Blogikirjoittaminen on keino parantaa sivuston löydettävyyttä ja hakukonenäkyvyyttä, sillä mitä enemmän tekstiä ja tekstiin upotettuja hakusanoja sivusto sisältää, sitä enemmän jälkiä se jättää internetiin. 

Blogi on myös hyvä paikka vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit omasta osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Teksteissä voi ottaa kantaa ajankohtaisiin keskusteluihin sekä nostaa esiin asiakkaiden ongelmia ja tarjota niihin ratkaisuja. Parhaimmillaan blogi toimii osana asiakaspalvelua ja mahdollistaa sen, että asiakas löytää osan tarvitsemistaan vastauksista blogia lukemalla. Toisaalta asiakas myös oppii, mistä kannattaa pyytää apua silloin, kun tarvitaan jotakin blogitekstiä enemmän. 

Kysymys ei yleensä olekaan siitä, haluaako verkkosivuille blogin vaan siitä, onko kirjoittamiseen aikaa ja rahkeita. Vaikka blogin tärkeys toisaalta tiedostetaan, on sille usein vaikeaa antaa arjessa aikaa, koska blogista saatava hyöty ei ole välitöntä tai selkeästi näkyvää. Blogi kasvattaa verkkosivun näkyvyyttä ja auttaa brändinrakennuksessa, mutta hyödyt näkyvät hitaasti ajan kanssa. Jos ja kun blogiin halutaan satsata, pitää sen kirjoittamiselle myös kalenteroida aikaa siinä missä muillekin brändäys- ja markkinointitoimenpiteille. Jos työntekijöitä on useampia, kannattaa blogia suunnitella yhdessä ja jakaa kirjoitusvastuuta. 

Blogi vaatii suunnittelua ja sitkeyttä 

Kirjoittamisen esteenä voivat olla myös epävarmuus omista taidoista tai kirjoitusrutiinin puute. Kirjoittaminen vaatii harjoittelua, ja blogi on oma tekstilajinsa, jonka käytänteiden tunteminen helpottaa työskentelyä. Kirjoittamista ei kuitenkaan tarvitse jättää niille, jotka sen osaavat täydellisesti. Päinvastoin: jos taitosi ovat ruosteessa, juuri tänään on sopiva päivä aloittaa kirjoittaminen. Blogia kirjoittamalla kehityt teksti tekstiltä. Mikäli kirjoittaminen on osa työnkuvaasi, kirjoitusrutiinin kehittäminen on suorastaan pakollista, sillä tekstejä pitää pystyä tuottamaan silloin kun sille on kalenterin mukaan sopiva hetki – inspiraatiota on turha jäädä odottelemaan. Se liittyy kyllä seuraan jos on liittyäkseen. 

Toisinaan innostuneen alun saanut kirjoittaminen tyssää, koska blogille ei ole mietitty selviä tavoitteita, eikä suuntaviivoja kirjoittamiselle siksi ole. Jos ei muista miksi blogia ylipäänsä kirjoittaa, niin kirjoittamiseen käytetty aika voi tuntua turhalta ja siltä, että se on pois jostakin tärkeämmästä. Asiantuntija- tai yritysblogiin kirjoittavan kirjoittajan tulisi aina olla selvillä siitä, miksi blogia kirjoitetaan ja kenelle sitä kirjoitetaan. 

Blogikurssilta varmuutta kirjoittamiseen 

Aargh! järjesti viime vuoden puolella ensimmäisen Blogikirjoittaminen osana työtä -kurssin, joka toteutettiin henkilökohtaisena valmennuksena. Raami kehittämispalvelujen Elina Tapiolle on ollut koko ajan selvää, että Raamin sivuilla blogi tulee olemaan merkittävässä roolissa. Kielentutkijana Elina on taitava kirjoittaja, joka ammentaa vaivatta aiheita teksteille uransa aikana kohtaamistaan tilanteista. Blogikurssilta Elina kaipasi keinoja oman kirjoitusrutiinin löytämiseen ja aiheiden valikointiin sekä lisää rohkeutta uuden tekstilajin haltuun ottamiseen. 

Kurssilla käytiin läpi blogikirjoittamiseen liittyviä perusasioita, asetettiin tavoitteita ja syvennettiin tietämystä mm. siitä, miten blogille voi tehdä hakukoneoptimointia. Henkilökohtainen toteutustapa mahdollisti sen, että kurssilla voitiin huomioida Elinan vahvuudet kirjoittajana sekä hänelle tyypilliset kirjoittamista estävät tekijät, ja harjoituksia voitiin suunnata niin, että niistä oli apua juuri Elinan ja Raamin tilanteessa. Kurssiin kuului myös palaute kolmesta tekstistä. Palaute on hyvä työkalu kirjoittajalle, sillä se auttaa hahmottamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Tällöin kasvavat sekä kirjoitusvarmuus että motivaatio kehittyä edelleen. 

Mikäli blogin kirjoittaminen kiinnostaa, niin lue täältä vinkkimme siihen, millaisista aiheista asiantuntijablogissa kannattaa kirjoittaa ja mistä löytää ideoita blogiteksteille.