Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta ja hyödyttää meitä kaikkia

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista tekemään verkkopalveluistaan ja sovelluksistaan saavutettavia. Siitä huolimatta saavutettavuus tuntuu olevan yhä varsin huonosti tunnettu käsite.

Tässä tekstissä kerromme, mitä verkkosisältöjen saavutettavuudella tarkoitetaan ja miksi teidänkin organisaationne kannattaisi panostaa siihen.

Saavutettavuus on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että mahdollistetaan erilaisten ihmisten pääsy verkkosisältöjen pariin. Samalla tavoin kuin kaikki tilat eivät ole esteettömiä kulkea, eivät kaikki verkkosivut ja sovellukset ole automaattisesti saavutettavia kaikille. Saavutettavuus onkin esteettömyyttä verkossa.

Esimerkiksi näkövammaiset käyttäjät käyttävät netin selaamiseen usein teknisiä apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia, ja saattavat käyttää hiiren sijasta näppäimistöä sivulla liikkumiseen. Jos sivu ei ole saavutettava, niin ruudunlukuohjelma ei löydä oleellisia asioita luettavaksi tai saattaa lukea täysin turhaa tietoa. Kaikkia sivuja ei myöskään ole mahdollista selata pelkkää näppäimistöä käyttäen, jolloin niistä ei juuri ole iloa ihmiselle, joka ei voi käyttää hiirtä.

Saavutettavuus ei kuitenkaan hyödytä ainoastaan näkö- ja kuulovammaisia vaan myös luki- ja keskittymishäiriöistä kärsiviä, punavihersokeita, ikääntyneitä, muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia… ja niin edelleen ja niin edelleen. Lisäksi saavutettava sisältö on käyttäjäystävällisempää myös ”normikäyttäjille”, jotka saattavat katsoa videoita ruuhkabussissa ilman ääniä tai silmäillä artikkeleita läpi kiireisen arkensa lomassa – siis kunhan videot on tekstitetty ja artikkelit kirjoitettu niin, että ne ovat selkeitä ja nopealukuisia.

Voisikin ajatella, että saavutettavuus hyödyttää suurinta osaa ihmisistä jossakin elämänvaiheessa.

Mitä saavutettavuus on käytännössä?

Verkkosivuja tehdessä saavutettavuusnäkökulma tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Saavutettavuuden suunnittelu on toisen kenkiin astumista ja erilaisten näkökulmien huomioimista.

Saavutettavuuteen liittyy kolme osa-aluetta:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys
  • ymmärrettävyys.

Tekninen toteutus ja helppokäyttöisyys liittyvät kiinteästi toisiinsa: teknisellä toteutuksella voidaan mahdollistaa verkkosivujen tai sovelluksen helppokäyttöisyys erilaisille käyttäjille. Helppokäyttöisyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sivut ovat loogisesti rakennettu ja helpot navigoida. Painikkeiden, valikkojen ja tiedon tulisi löytyä sieltä, mistä käyttäjä niitä etsii – käytti hän sitten teknisiä apuvälineitä tai ei.

Ymmärrettävyys taas liittyy sekä sivuston logiikkaan että sisältöihin.

Sivuston ja sen elementtien tarkoituksen tulee selvitä käyttäjälle helposti: millaista sisältöä hän voi odottaa löytävänsä sivustolta ja mitä tapahtuu, kun hän painaa napista tai klikkaa linkkiä. On tärkeää, että teksti on ylipäänsä luettavaa, eli että se erottuu taustasta ja fonttikoko on riittävä.

Ymmärrettävä sisältö on tuotettu kohderyhmän tarpeita ajatellen ja kirjoitettu sujuvalla ja selkeällä kielellä. Videoiden tulisi olla tekstitettyjä, äänitallenteilla tulisi olla tekstivastineet ja kuviin tulisi lisätä vaihtoehtoiset tekstit, jotka kuvailevat kuvan sisältöä ja tarkoitusta. Näin taataan, että sisällöistä pääsevät nauttimaan eri aistien varassa toimivat ihmiset.

Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta

Kuten edellä mainitsimme, saavutettavuusdirektiivi edellyttää osaa organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia, ja näiden vaatimusten noudattamisesta määrätään digipalvelulaissa. Mikäli vaatimuksia ei noudata, voi saada sakkoja. Pakko tai sakon uhka ei kuitenkaan ole ainoa (tai edes se pääasiallinen) syy, miksi kannustamme huomioimaan saavutettavuuden.

Sivujen toteuttaminen saavutettavasti on viesti, joka kertoo organisaation arvoista. Saavutettavuus ei synny automaattisesti vaan vaatii aktiivisia päätöksiä ja tekoja, ja niinpä se kertoo todellisesta halusta toimia yhdenvertaisuuden puolesta ja toivottaa tervetulleeksi erilaiset kävijät. Ethän halua viestiä sivuillasi, että on ok sulkea osa ihmisistä ulkopuolelle?

Jos et vieläkään vakuuttunut siitä, että sinunkin kannattaisi huomioida saavutettavuus verkkosisällöissäsi, niin mainittakoon vielä, että saavutettavat sivut ja sisällöt löytyvät hakukoneista muita helpommin. Hakukoneet nimittäin rakastavat selkeää tietoa ja hyvin rakennettuja sivuja.