Iloa ja väriä taiteilijan verkkokauppaan 

Taiteilija ja positiivisen elämänasenteen puolestapuhuja Leena Aalto-Heikkilä kutsui meidät apuun, kun verkkokaupan uudistusprojekti kävi liian isoksi hoitaa yksin. Autoimme Leenaa Ellisrebellis-verkkokaupan ulkoasun päivittämisessä ja muutaman teknisen yksityiskohdan viilaamisessa. Tutustu Ellisrebelliksen pienten hyvien tekojen verkkokauppaan tästä. 

Ellisrebellis-verkkokaupan tarjonta koostuu Leena Aalto-Heikkilän suunnittelemista paperi- ja piensisustustuotteista. Verkkokauppa on rakennettu kotimaiselle Vilkas-alustalle, joka oli meille uusi tuttavuus. Pääasiassa teemme WordPress-ratkaisuja, mutta emme kavahda muitakaan alustoja. Aivan kaikkiin haluttuihin muutoksiin Vilkas-alustan graafinen käyttöliittymä ei taipunut, mutta positiivisena yllätyksenä Vilkkaaseen oli mahdollista integroida CSS-koodia, ja hyödynsimme sitä saadaksemme visuaalisesta ilmeestä räätälöidymmän. 

Teknisinä töinä päivitimme sivuston teemaa ja värejä, lisäsimme uudet kuvat ja upotimme sivulle Ellisrebelliksen Instagram-tilin syötteen. Loimme Leenan käyttöön myös ohjeistuksen Instagram-upotuksen ylläpitoa varten, jotta sosiaalisen median päivitykset välittyvät verkkosivuille jatkossakin. Teksteistä päivitimme ajan tasalle verkkokaupan toimitusehdot sekä tietosuojaselosteen, mutta tällä kertaa sivuston muut tekstit syntyivät Leenan omasta taidokkaasta kynästä.  

Autoimme Leenaa hankkimaan uuden domainin sekä ottamaan käyttöön Google Search Console -palvelun hakukonenäkyvyyden parantamista varten. Yhdistimme uuden domainin myös sähköpostiin, sillä ammattimaiselta näyttävä sähköpostiosoite on yksityiskohta, jolla voi olla suuri vaikutus siihen, miten luotettavaksi asiakkaat arvioivat verkkokaupan. 

Luotettavuus on verkkokaupoille erityisen tärkeä asiakkaan ostopäätökseen vaikuttava tekijä, jonka avulla voidaan erottautua kilpailijoista. Käytettävyyden lisäksi visuaalinen ilme sekä tekstit ovat suuressa roolissa, kun asiakas osin tietoisesti, osin tiedostamattaan muodostaa käsitystä verkkokaupasta ja harkitsee ostoksen tekemistä.  

Verkkokaupan uudistusta suunniteltaessa ja toteutettaessa onkin hyvä pyytää ulkopuoliset silmät avuksi, jotta kokonaisilmeestä saadaan mahdollisimman pitkälle hiottu. 

Käy hakemassa hyvää mieltä Ellisrebelliksen verkkokaupasta. 

“Tulin hyvin kuulluksi projektin aikana, joka takasi sen, että lopputulos on mieleinen.
Vaikka en osannut aina selittää asioita oikeilla termeillä, saitte hyvin kiinni, mitä tarkoitin ja jaksoitte kärsivällisesti selittää asioita useampaan kertaan. Sain lopuksi vielä tosi hyvät ohjeet ja perehdytykset kaikkeen.” -Leena Aalto-Heikkilä, Ellisrebellis