Haluamme viettää enemmän aikaa asiakkaidemme kanssa – Verkkosivuprojekti käyntiin työpajalla

Eri digitoimistoilla on erilaisia tapoja toteuttaa verkkosivuprojekti, ja projektin vaiheet voivat vaihdella paljonkin. Asiakas voi vaikuttaa projektin kulkuun toiveillaan, mutta myös tilanteellaan: asiakkaiden erilaiset tilanteet vaativat erilaista käsittelyä. Pääosin asiakkaamme kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa, mutta tietysti tilanteet ovat aina jossain määrin erilaisia.

Me aloitimme digitoimistona toimintamme painottamalla markkinoinnissamme projektin helppoutta. Halusimme, että projekti olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivaton, jotta hän voisi keskittyä varsinaiseen työhönsä ja jättää verkkosivut meidän huoleksemme. Kuulostaa ihanalta, mutta myös ihan pikkuisen mahdottomalta: verkkosivut ovat nimittäin aina iso projekti, joka vaatii koko yrityksen, brändin ja toimintatavan uudelleenmöyhimistä. Sitä työtä ei yrityksen missään nimessä kannata kokonaan ulkoistaa, vaan kaikkein hedelmällisintä on, jos verkkosivut ja niihin liittyvä möyhiminen tehdään yhdessä luotettavan ja asiantuntevan digikumppanin kanssa. Näin verkkosivuista tulee todennäköisemmin paremmin yritystä palvelevat ja omannäköiset, ja samalla yritys saa uusia näkökulmia omaan toimintaansa ja sen kehittämiseen.

Verkkosivuprojektimme etenevät usein tiettyjä vaiheita noudattaen, vaikka yhteistyö jokaisen asiakkaan kanssa muodostuukin luonnostaan omanlaisekseen.

Digiaarghin verkkosivuprojektin vaiheet

  • tutustumistapaaminen
  • tarjous ja sen läpikäynti
  • haastattelu ja materiaalien keruu
  • (verkkosivujen suunnittelu ja rakentaminen, joka jää usein vaiheena asiakkaalta piiloon)
  • kommentointikierros tai pari
  • luovutuspalaveri

Verkkosivuprojektin aikana tapaamme tavallisesti asiakkaamme etänä tai kasvokkain 3–5 kertaa. Tapaamisten ja pohjamateriaalien ansiosta meille kertyy yhteistyömme kuluessa hyvä käsitys asiakkaamme suunnitelmista, toiveista ja tavoitteista, ja tämän käsityksen ansiosta voimme auttaa asiakasta ratkomaan ongelmiaan ja viestimään paremmin toiminnastaan. Asiakkaan rooli korostuu verkkosivuprojektin alussa, koska hänen täytyy kertoa meille toiveistaan, perehdyttää meidät yrityksen maailmaan sekä koota meille tarvittavat pohjamateriaalit sivustoa varten.

Möyhitään yhdessä esiin yrityksen ydin

Jatkossa haluamme viettää asiakkaidemme kanssa entistä enemmän aikaa nimenomaan projektin alkuvaiheessa, jossa kaikki tärkeä möyhiminen tapahtuu, ja jossa asiakkaan rooli muutenkin on suurin. Tämä on yleensä asiakkaan kannalta se raskain vaihe verkkosivuprojektia, kun kaikki tuntuu olevan levällään, ja lopputulosta voi olla vaikea vielä kuvitella tai hahmottaa. Haluamme tukea asiakkaitamme entistä enemmän, tutustua heihin entistä paremmin ja myötäelää kiinteämmin yrityksen arjessa. Näin toivomme rakentavamme vielä entistäkin kestävämmän pohjan verkkosivuille ja yrityksen koko viestinnälle, sillä verkkosivut ovat viestinnän tärkeä kulmakivi, josta voi parhaimmillaan saada tukea kaikkeen arjen viestintään.

Tulevaisuudessa haastattelu ja materiaalien keruu -vaiheen tulee yhä useammin korvaamaan työpaja tai työpajapäivä, jossa suunnitellaan verkkosivuja yhdessä asiakasyrityksen kanssa erilaisia harjoituksia ja ajatusleikkejä tehden sekä yrityksen ydintä kiteyttäen. Hyödynnämme työpajoissa erilaisia luovia harjoitteita, haastattelua, listoja, ajatuskarttoja ja mitä ikinä ajattelemmekaan, että asiakkaamme voisi kaivata suunnittelun tueksi.

Työpajatyöskentely on hauskaa ja hyödyllistä ja auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme vielä entistä paremmin. Työpajan ansiosta voimme tarjota yhä monipuolisempaa apua asiakkaillemme, sillä sen oheistuotteena voimme tuottaa erilaisia materiaaleja, ohjeistuksia ja huoneentauluja asiakasyrityksen päivittäisen viestintätyön tueksi.

Haluaisitko sinä lähteä kanssamme möyhimään yritystäsi ja luomaan jotakin uutta? Ota yhteyttä ja varaa maksuton tutustumistapaaminen!